Nytt fra koret

Aktivitetsplan våren 2022

09.10.2020 19:48
Aktivitetsplan vår 2022.docx Repertoar våren 2022 etter ønske fra stemmegrupper og dirigent.docx

Münster 2019

07.08.2019 22:15
Korets reise til Münster våren 2019.pdf