Hva er BUL?

BUL Kristiansand er eitt lokallag i Noregs Ungdomslag (NU).
BUL er ein kulturorganisasjon som arbeidar for å ta vare på den tradisjonelle folkekulturen. Laget skal ha ein inkluderande samverskultur og vere ein trygg møteplass.
Viktige aktivitetar i laget er song, dans, bunad og sosialt samver utan rus,

Historia om BUL (lenke)