Fra Protestfestivalen på Odderøya

Fra Protestfestivalen på Odderøya