Song, dans og sosialt samvær i eit rusfritt miljø

Velkommen til nettstaden vår

BUL Kristiansand er eit frilynd ungdomslag som har mange gjeremål, mellom anna eige kor. Lagsavisa "Buldrian" gjekk inn for nokre år sidan og er no erstatta av denne websida.

Onsdagsmøta våre er eit "lågterskel-tilbod" til dei som kan tenkje seg å verta betre kjende med oss. Program for desse kveldane finn du under "Aktivitetar" og "Arrangementskalender".

BUL-koret ble startet i 2004 av en gruppe sangglade medlemmer av BUL Kristiansand.

Vi øver hver onsdag i BUL-salen fra 17.30 til 19.30.
Dirigenten er Synnøve Dybesland.

For tiden er vi ca. 35 voksne medlemmer, men ønsker gjerne
flere.

Repertoaret vårt er mangfoldig, med norske, nordiske og
engelske sanger.

Vi opptrer for Kristiansand Kulturrullator, i BUL og
Mållaget, på Allsang i Ravndalen og på Domkirkens Julekonsert med korene i Kristiansand.

Forrige sommeren var koret på tur til Rakvere i Estland.
Tidligere har vi vært på turer i Norge og Danmark.

Styret i koret er disse:

Bjørg Aurebekk 
(leder) telefonnr. 90162136

Reidun Almedal (sekretær) telefonnr. 91360798

Ingvar Kolnes telefonnr. 91713741

Jan Berg telefonnr. 92208860

Har du lyst til å synge i kor, er det bare å møte opp eller
ta kontakt med noen i styret.


Nyheter

01.03.2019 18:00

Storkurs i Skien

15.11.2018 16:17

Nyttårsfest

Det blir tradisjonell nyttårsfest lørdag 12. januar 2019.

Dag og Finn, snaddertallerken, kaffi og kaker - og masse dansing


Produkter

BUL

 Program for onsdagsmøter 2018 ligg under "Aktiviteter","Arrangements- kalender" og "Onsdagsmøter".    


Nytt frå koret ligg under "Koret"                                                                                             Kva har me gjort i 2018? 

17. mai var BUL-kafeen open heile dagen frå klokka 09 på føremiddagen og til siste gjesten gjekk i 14-tida. Det var som vanleg kaffe, brus og spiselege godsaker å få kjøpt, og så treff ein så mykje trivelege folk.

 Leikarringen hadde ansvaret for flaggborga i borgartoget. På grunn av synkande medlemstal vart det heller ikkje i år noko offisiell deltaking av BUL-folk under BUL si eiga fane i borgartoget.

Koret har vært på vitjing til fleire stader, dersom nokon har bildete frå ein av dei særs vellukka turane, send dei inn så skal vi få dei inn i bildesamlinga.

 

* * * * * * * *

BUL sine lagsmøter avhaldast kvar onsdag kl 19.45. Vi har eit kulturelt program, deretter kaffe og litt å bite i, før vi avsluttar med dans til levande musikk. Alle velkomne.  For program: Gå til Aktiviteter og klikk på Onsdagsmøter

 

BUL dansar

Ung Åslaug

BUL sin leikarring

Draumkvedet

Denne nettstaden er på nett frå 2011 som ei erstatning for lagsbladet "Buldrian" som gjekk inn i 2012.


© 2013 Alle rettigheter reservert.

Drevet av Webnode